PočetnaAktuelnoPorodica odlučila zaštititi pjevačevu ostavštinu: Niko ne smije koristiti Oliverovo ime za organiziranje koncerata

Porodica odlučila zaštititi pjevačevu ostavštinu: Niko ne smije koristiti Oliverovo ime za organiziranje koncerata

Porodica pokojnog Olivera Dragojevića odlučila je zaštititi njegovu ostavštinu i bez njihove saglasnosti niko ne smije koristiti njegovo ime u svrhu promocija, marketinga, koncerata ili sličnih događanja.

Na službenoj Facebook stranici pokojnog pjevača objavili su ovu informaciju i upozorili da će u slučaju neovlaštenog korištenja ličnih podataka i muzičkog i ostalog stvaralaštva Olivera Dragojevića biti prisiljeni pokrenuti odgovarajuće sudske postupke.

Objavu porodice Dragojević prenosimo u cijelosti:

Poštovani,

Obitelj pok. gospodina Olivera Dragojevića ovim se obraća javnosti, kao i svima koji u njegovu čast žele organizirati bilo kakva događanja ili njegovo ime i muzičko stvaralaštvo koristiti za svoje, ili potrebe svojih firmi. Ovime želimo skrenuti pozornost na to da se na temelju Zakona o zaštiti ličnih podataka, a posebno na temelju Uredbe Europske Unije br. 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, svako neovlašteno korištenje i obrada ličnih podataka smatra protupravnim.

Primijećeno je da postoje tendencije korištenja imena pok. gospodina Olivera Dragojevića u razne komercijalne svrhe, u kontekstu koji citirani Zakon i Uredba EU smatra protupravnim.

U vidu odredbi Zakona o zaštiti osobnih podataka, a podredno i odredbi Zakona o obaveznim odnosima, ljubazno Vas molimo da lične podatke gospodina Olivera Dragojevića, posebno uključujući njegovo lično ime, ne koristite u svrhu promocije, marketinga, koncerata, priredbi i ostalih sličnih događaja bez prethodnog pisanog odobrenja njegove porodice, budući da umjetnička vrijednost njegovog imena predstavlja kako ličnu vrednotu za njegovu porodicu tako i neizostavni dio cjelokupne hrvatske muzičke baštine.

Kako bismo očuvali uspomenu na osobu kakva je gospodin Oliver Dragojević bio, smatramo nužnim sudjelovati u svakom takvom djelu te uvjetovati korištenje i eventualnu daljnju obradu njegovih ličnih podataka, stvaralaštva i svih konotacija i simbola koji se uz istu vežu našim prethodnim pisanim pristankom.

Za sva daljnja postupanja i protokol u vezi s navedenim potrebnim ovlaštenjima molimo Vas da se obratite gosp. Nenadu Drobnjaku putem email adrese: [email protected]

U slučaju neovlaštenog korištenja ličnih podataka i muzičkog i ostalog stvaralaštva gospodina Olivera Dragojevića, a posebice u svrhu stjecanja materijalne koristi, temeljem odredbi Zakona o obaveznim odnosima te ostalih primjenjivih propisa, bit ćemo prisiljeni putem našeg advokatskog tima pokrenuti odgovarajuće sudske i ostale postupke radi zaštite prava ličnosti i naknade štete bez ikakve prethodne obavijesti ili upozorenja.

U nadi da ćete postupiti u skladu s našom molbom ostajemo s poštovanjem.

Porodica Dragojević.

Pratite nas:
Severina otkrila nog
Dobila sam rak jer s