PočetnaAktuelnoSKANDALOZNO: Hari Varešanović i Fuad Backović Deen na grbači naroda

SKANDALOZNO: Hari Varešanović i Fuad Backović Deen na grbači naroda

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo objavilo je novi Registar istaknutih samostalnih umjetnika, na kojem se nalazi 41 ime. Kako je zvanično obrazloženo, za njih se iz budžeta uplaćuju doprinosi za penzijsko i zdravstveno osiguranje na ime bogaćenja kulturno-historijskog opusa naše zemlje, kako je zvanično obrazloženo.

Pravo na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iz budžeta ima istaknuti samostalni umjetnik koji je u prethodnoj kalendarskoj godini ostvario prihod manji od dvostrukog godišnjeg prosjeka neto plaće u Kantonu Sarajevo. Prosječna mjesečna plaća u Kantonu Sarajevo lani je iznosila je 1.018 maraka.

Na novom spisku našli su se i muzičari Hari Varešanović i Fuad Backović Deen. Da bi Varešanoviću i Backoviću bilo uplaćivano penzijsko i zdravstveno osiguranje, oni moraju do 31. marta dostaviti izjave u kojima će decidirano navesti da nisu zaradili više od 24.432 KM.

Tako nalažu pravila i zakoni. No, Hari Varešanović za godinu zaradi najmanje pola miliona maraka.

– U prosjeku ima 50 do 60 nastupa godišnje, a visina honorara kreće se od 6.000 do 10.000 eura – kaže jedan menadžer dobro upućen u visinu Harijevih honorara.

Za Backovića, koji je, prema njegovim posljednjim objavama na Instagramu, na odmoru na Floridi, navodi da on kao pjevač skoro da i ne postoji.

Postavlja se pitanje zbog čega je, kojim zaslugama i doprinosima bogaćenju kulturno-historijskog opusa naše zemlje doprinio Backović. Emir Hadžihafizbegović, nekadašnji ministar kulture i sporta KS, potpisao mu je rješenje o priznavanju statusa samostalnog umjetnika 14. aprila 2009. godine.

Varešanoviću je status samostalnog umjetnika potpisao Ivica Šarić 15. aprila 2013. Varešanović nam je jučer kratko kazao da ćemo „o tome razgovarati kada se vrati s puta i dok provjeri s administracijom“, a Backović nije odgovarao na pozive i poruke.

Aktuelni ministar kulture i sporta Mirvad Kurić kaže da stručna komisija utvrđuje status istaknutog samostalnog umjetnika, odnosno ima li pravo na isplatu doprinosa iz budžeta.

– Kriteriji su da ne smije biti u radnom odnosu, da mu je umjetničko stvaralaštvo i djelovanje jedino profesionalno zanimanje. Također, njegov umjetnički domet mora  verificirati strukovno udruženje, a ako nije član udruženja, svoj stvaralački opus mora dokazati programskom knjižicom ili popisom umjetničkih djela – kaže Kurić.

Na pitanje je li mu poznato da Varešanović i Backović zarađuju mnogo više od dvije prosječne plaće u Kantonu Sarajevo, Kurić je odgovorio:

– Onaj ko do 31. marta ne dostavi izjavu o primanjima, neće ostvariti pravo na penzijsko i zdravstveno osiguranje, ali neće biti skinut iz Registra, jer to nije posao ministra.

Ko je na spisku u Kantonu Sarajevo

U Registru istaknutih samostalnih umjetnika u Kantonu Sarajevo su: Irfan Hozo, Mirsada Baljić, Alma Hrasnica-Dervišević, Izet Perviz, Edin Dervišević, Maja Behmen-Novalić, Muhamed Ćeif, Ata Omerbašić, Emina Husedžinović-Ibrahimović, Enes Halimić, Almin Zrno, Dževdet Nikočević, Muhidin Muharemović, Ljiljana Šaković-Mujan, Sabahudin Hadžialić, Mirsad Smajović, Fuad Backović, Sanja Džeba, Danijela Madacky, Ahmed Burić, Hajrudin Varešanović, Jusuf Hadžifejzović, Alena Džebo-Hećo, Miodrag Spasojević, Ljiljana Majkić, Nerdina Abdulić-Osmančević, Rešad Sultanović, Mersiha Merdžanović, Dijan Kalač, Mensura Jahić, Enes Sivac, Asmir Kujović, Ilonka Jasa, Emir Osmić, Nermina Varešanović, Lejla Graho, Nelisa Baždar, Aleksandra Knežević, Husein Hasković, Merima Ivković i Vanja Lisac.

Osim u Zeničko-dobojskom kantonu, ni u jednom drugom ne postoji registar istaknutih umjetnika kojima se plaća penzijsko i zdravstveno osiguranje iz budžeta.

U ZDK od 2010. do 2018. godine to pravo imali su književnik Kemal Mahmutefendić i likovni umjetnik Ahmet Hundur. Njima je uplaćivano po 300 maraka doprinosa mjesečno.

 

Pratite nas:
Prije i poslije: Pam
Danijela Vranješ pr